Druhý ročník – 20. - 22. 6. 2008

Ono se to tak nějak samo sešlo. Když má být pouť ke sv. Janu Křtiteli, kterému je zasvěcen náš hlavní chrám, tak by měla být pouť. No a protože by měl být taky festival, tak musí být festival. No a proč by tedy nemohly být zároveň. Takže takové Svatojánské poutní slavnosti.  

            Letošní druhý ročník Náměšťfestu se oproti loňskému zaměřil více na hudební skupiny, i když vystoupily také sbory, scholy a sólisté. Protože z obrázků, které jsme pořídili v loňském roce bylo celkem patrné, jak se někteří pod jedním pártystanem tísnili, bylo nutné se zamyslet nad něčím, co bude fungovat jako pódium a přístřešek. A protože příprava pokrmů na ohni uprostřed publika a za zády zvukaře taky není úplně košer, tak bylo dohodnuto, že se přesuneme do jiného kouta zahrady.

            Začal tedy proces obstarávání financí. Finance jsme také potřebovali i z jiného důvodu. Hodlali jsme sáhnout do nabídek skupin, které už mají trochu zkušeností z jiných festivalů. A protože se název Náměšťtfest – festival dostal i na internetové stránky, začali se někteří ozývat sami. K tomu jsme oslovili osvědčené a program byl na světě. Protože se naplnil program jednoho dne velice rychle, přistoupilo se na festival dvoudenní (vlastně třídenní). Ale zpět k pódiu.

Vrchním stavitelem se stal MUDr. Petr Horký. Jeho znalost devatera řemesel a hlavně ochotné ruce se spolu s ochotou dalších brigádníků přetvořily v prkennou podlahu. O týden později pak se s panem Širůčkem a panem Lukasem dodělala pergola s pokrytím fólií. Konečná úprava spočívala v urovnání povrchů, nátěru a překrytí oprýskané zdi reklamami sponzorů a mediálních partnerů. Nakonec se instalovalo osvětlení pódia i okolí stánku s občerstvením a zvukaři. Poděkování patří také městu za věnování hranolů a prkýnek, otec Pavel přidal pořádná prkna a ochotní farníci pomohli s prací. Pán Bůh odplať.

Mohutné přípravy se ubíraly také směrem občerstvovacím. 100 lahví 2,0 litru limonády, pípa, gril, 20 litů vína, 50 litrů Poličské desítky, 20kg masa, 10kg uzenin, pečivo, guláš, pečený bůček, buchty a tak dále – ženy se tři dny měly co ohánět. No a vzhledem k účasti, tak i ostatní, abychom to nemuseli jíst všechno sami. A nyní k vlastnímu programu. 

Program Svatojánských slavností (festivalové části) začal už v pátek v kostele. Po úvodní mši svaté proběhlo slavnostní zahájení 1. náměstkem hejtmana kraje Vysočina ing. Václavem Kodetem a místostarostou Třebíče ing.Janem Karasem. Jako první vystoupily pěvecké sbory a orchestr Musica animata a Musica aminata humeris s pásmem „Staletími s duchovní hudbou“. Kostelem se nesly tóny skladeb klasických autorů a kdo se zúčastnil tohoto koncertu, odcházel obohacen o velice hodnotný zážitek díky profesionálnímu výkonu všech 60 účinkujících pod vedením sbormistra Karla Tomka.

Víceméně pro mládež pak byla určena videoprezentace „Současná hudební scéna“, která už následně proběhla v přírodním areálu „farní zahrada“ a protáhla se až přes půlnoc. Mládež – hlavně naši milí ze Šitbořic – se vyřádila jak se patří. 

            V sobotu od 9 hodiny ranní probíhal druhý den festivalu, který - jak to alespoň vystihl moderátor Luděk Strašák (jak jinak) - trval dvě roční období. Začal na jaře a skončil v létě. Začínaly Plamínky, po ní vystoupil písničkář Ondřej Herzán se svou vlastní tvorbou a po něm nastoupila první skupina s folkrockovým nádechem a to osvědčená Nalomená Třtina z Kolína. Těm se podařilo rozproudit krev v přítomné mládeži a brzy se přidali i ostatní posluchači.

Přátele z Nalomené třtiny jsme letos opět využili jako zvukaře. Ochotně s tím souhlasili, ale později litovali. To když přišla na řadu skupina Angles z Krnova. Ta vydala CD s názvem „Odkud jdeš a kam“ které se jí věru vydařilo a tak není divu, že sklízela zasloužený potlesk. Její kapelník Pavel Malík také krásně vystihnul důvod účasti nejen jeho kapely. „Jsme jen obyčejní zpěváčci a hrajeme Bohu a lidem pro radost“. To zcela jistě, avšak radost Radka Pospíšila a Lukáše Ptáčka, kteří hlídali zvuk vyprchala asi po hodině zvučení, kdy se pořád nedařilo sehrát odposlechy s mikrofony. No prostě – na příště musíme sehnat zvukaře, takové trable si bratři za ochotnou pomoc nezaslouží …

Ztišení přinesl po poledni domácí soubor Ja.S. (Janova Společnost) pod vedením Jaromíra Hlaváče s latinskými, španělskými, anglickými a židovskými písněmi. Ale ne na dlouho.Tempo hned zvedlo vystoupení skupiny Poločas z Tvarožné, která také předvedla něco málo z tvrdšího repertoáru. Tato skupina se prezentovala písněmi zesnulého autora Petra Pololáníka. Po Poločasu nastoupila skupina moderátora celého dne, úžasného mistra slova Luďka Strašáka ze Zbraslavi u Brna a to skupina Soumrak. A že je nejenom mistr slova, ale i hudby předvedl spolu se svými spoluhráči dokonale. Zpívalo se na jevišti i v hledišti. Pestrou paletu žánrů předvedl smíšený pěvecký sbor Vysočina z Moravských Budějovic. Od lidovek, přes spirituály až k žalmům. Písně ze své vlastní tvorby předvedl další účinkující - písničkář Petr Žamberský. Následovalo krásné vystoupení souboru Rosa z Rokytnice nad Rokytnou pod vedením paní Jiřiny Hlouchové a o závěr celého programu se postarala Scholička OK ze Šitbořic. Věrní a vytrvalí účastníci loňského i letošního ročníku, kteří dodávají festivalu pokaždé milou atmosféru.

Po takovém nabitém dni bylo na čase se trochu zklidnit a popřemýšlet. O to se postaral pastor ČS církve husitské Jan Schwarz, který přišel přečíst několik svých myšlenek a chvilku zakončil společnou modlitbou.

Po úpravě terénu a přípravě speciální skupiny složené z účinkujících, kteří ještě zůstali se začalo s improvizovanou „předpouťovou zábavou“, přičemž hudebníci se nezastavili opravdu před ničím ….Od Spirituál kvintetu, přes Buty, písně z Horňácka a Dolňácka, po Anetu Langerovou a Kačátko – opravdu vydařená směsice. A když začali po 22. hodině sklízet zvukaři elektrickou aparaturu, hrálo a zpívalo se ještě asi 2 hodiny při akustické kytaře.

Nedělní ráno (tzv. poutní část Svatojánských slavností) mělo slavnostní ráz. Chrám sv. Jana Křtitele prožil slavnou poutní mši svatou doprovázenou složeným sborem ze Šitbořických, Ja.S.u, Plamínků a Nalomené Třtiny. Že to byla velká síla hlasů i hudby dosvědčí každý, kdo byl přítomen. Přesně v souladu se čtením na tuto neděli - …hlásit se ke Kristovu jménu bez bázně a strachu !

Před kostelem pak na příchozí byl připraven malý jarmark, dechovka a bohaté občerstvení. Každý si také odnesl perníkové srdíčko „Z Náměšťské pouti“.

Jako výtvarná část křesťanské kultury byla od čtvrtka do čtvrtka v kostele instalovaná výstava fotografií pana Valenty s doprovodnými texty. Hluboké myšlenky, které autor fotografií dokáže přimknout ke krásným obrázkům, nutí člověka zastavit se a přemýšlet.

Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě celých Svatojánských slavností, všem, kteří vystupovali, i těm, kteří se přišli podívat. Zvláště je třeba poděkovat sponzorům, kteří umožnili tento víkend zorganizovat a to firmě Ferrum Moravské Budějovice, Envinet a.s. Třebíč, OZM Research Hrochův Týnec, městu Náměšť nad Oslavou, okresní organizaci KDU-ČSL Třebíč, mediálním partnerům - radiu Proglas a Region, Horáckým novinám a Třebíčskému Deníku. Zvláštní poděkování pak patří duchovnímu správci náměšťské farnosti otci Pavlovi Bublanovi a Pánu za nádherné počasí ! Výtěžek z celého víkendu byl více než 10 tisíc korun a byl předán na opravu střechy kostela sv. Jana Křtitele v Náměšti. Pán Bůh zaplať všem, kteří se o to přičinili.

A kdo že to vůbec tedy letos vystupoval?

Musica animata Třebíč, Plamínky Náměšť, O. Herzán Třebíč, Angles Krnov, Nalomená Třtina Kolín, Ja.S. Náměšť, Poločas Tvarožná, Soumrak Zbraslav, Petr Žamberský Třebíč, Vysočina M.Budějovice,  Scholička OK Šitbořice,  Rosa Rokytnice, Jan Schwarz Praha, Dechovka Náměšť.