2012 - 6. ročník křesťanského festivalu

Prosluněný víkend, spousta dobré muziky, mnoho dobrých myšlenek a ještě více radosti. To byl letošní 6. ročník křesťanského festivalu, který se uskutečnil od pátku 15. do neděle 17. 6.

Už páteční večerní dvojkoncert vokálních souborů Makabara a Schola Gregoriana Pragensis naznačil, že laťka bude zase o něco výš. Vystoupení těchto profesionálních vokálních souborů doslova „přibilo“ posluchače do lavic a ti mohli vychutnat nesmírnou barevnost mužského a ženského sborového zpěvu. O úvodní slovo při zahájení festivalu se letos postarali Ing. Jaromír Hlaváč, MUDr. Vít Kaňkovský a Josef Herbrych – všichni jsou muzikanti a lidé s velkým kulturním rozhledem.

Sobotní dopolední program naplnily čtyři regionální scholy a promluva P.Jana Nekudy o životě Jana Pavla II. Po něm přišla na řadu hudba cimbálová, která svým odpoledním programem prokládaným soutěžemi a kvízy Luďka Strašáka (tradičního moderátora Náměšťfestu) ukázala, kde že má lidová tvorba z Velkých Bílovic kořeny. Paní primáška dostala do zpěvu zvláště střední a starší generaci, která nepohrdla posezením u vínka. Ta mladší si přišla na své zase večer, kdy zahrály rockové křesťanské skupiny Českej chleba a On Može. Před nimi vystoupila ještě folková skupina Žalozpěv a rodinné trio Úlety. Vítanými hosty byli také písničkáři. A to Jiří Smrž, Slávek Klecandr a „kolem s dcerou procházející“  Pavel Pokorný. V sobotu se končilo hluboko za tmy a nikomu se domů nechtělo.

Nedělní program zahájila ráno mše svatá v kostele a odpoledne pak probíhal program opět ve farní zahradě. Zahrály dvě rockové skupiny a o hudební závěr se postaral Brno Gospel Choir. Ten svými rytmickými skladbami rozpohyboval všechny přítomné, takže se končilo opět tancem. I když úplné zakončení festivalu patřilo dvěma přednáškám. O charitativní práci v Gambii a zvláště o projektu „Kola pro Afriku“, který se v Náměšti setkal s velkým úspěchem, přišli povídat a promítat Roman Posolda a Richard Gazda, o poutních místech Čech, Moravy a Slezska pak Dr. Jiří Mihola. Jako doprovodný program bylo po celý víkend možno si prohlédnout výstavu Oblastní Charity Třebíč, děti se mohly zapojit do tvůrčích dílen, rodiny svézt po Náměšti bryčkou s koňmi, nebo si prohlédnout památky na náměstí s odborným výkladem.

Lze říci, že každý o tomto víkendu mohl nalézt to, co by ho obohatilo duchovně i kulturně. Mnozí měli možnost se poprvé setkat s křesťanským poselstvím i z jiné stránky, než je všeobecně předkládáno a snad to v nich zanechalo pozitivní stopu. To je totiž i hlavní poslání tohoto festivalu.

Velké poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdar celého víkendu. V první řadě Bohu za dar zpěvu a hudby a také za krásné počasí. Dále panu faráři Mgr. Janu Nekudovi, který se podělil o své soukromí s pořadateli i účastníky. O přípravu celého festivalu, bohaté občerstvení a celkovou spokojenost návštěvníků se postarali místní farníci společně s místní KDU-ČSL, potřebnou podporu dodalo i MěKS.

 Partnery byli Skupina ČEZ, Kraj Vysočina, město Náměšť nad Oslavou, Cordial Musica, firmy Ferrum, Interm, Tipafrost a další drobní dárci. Mediálními partnery byli Radio PROGLAS, Horácké noviny a Třebíčský deník. Všem patří velké díky a těšíme se na viděnou zase za rok.

 

Za pořadatelský tým vzpomínal Jaroslav Hrubý