ÓDA NA 10. VÝROČÍ NÁMĚŠŤFESTU


Moderátor celého festivalu Luděk Strašák si připravil pro každého sobotního vystupujícího píseň ze své vlastní dílny.

(Nápěv - píseň I-Bůh, Pavel Helan)

Marián&Úlety

Náměšťfestu dávno / vládne svatý Ján,

a co tady tedy vlastně hledá / Marián?

Poprvé se zjevil / tady před léty,

kdo má pořád poslouchat ty / jeho Úlety.

 

Přiváží sem děti / copak bys chtěl víc,

jeho zpěv se rozléhá sem / z Velkých Bílovic.

 

R: A tak tady hrajte, ať je chválen Pán,

budou vám hrát Úlety a s nimi Marián.

 

Chvály Jihlava

Koukni, slunce pálí / pálí do hlavy,

dnes vám budou zpívat Chvály / lidé z Jihlavy.

Jihlava je krásná / zjistíš v chvilince,

jestli jsou to chvály ze ZOO / nebo z blázince.

 

Jsou to lidé činu / a to poznáš zas,

ať teď zazní Vysočinou / k chvále Páně hlas.

 

R: Život, ten je těžký, krásně se však sní,

tak nachystej čtyři ježky a ať chvály zní.

 

Musica Animata

Jestli někdy vstoupíš / z louže do bláta,,

zahojí ti všechny rány / pak Animata.

Když se někdy chvěješ / jako osika,

pomůže ti Animata / a jejich Musica.

 

Chce to velký domek / aby zahráli.

Přivádí je Karel Tomek / do katedrály,

nebo do kostela / je to kostel náš.

A v něm zazní Kristu Pánu / skladba Mesiáš.

 

R: Ti, když dovnitř vstoupí, než nastaví tvář,

svými těly zaplní snad celý presbytář.

Pět minut jdou dovnitř, pět minut jdou zpět,

čekání však stojí za to, až nám začnou pět.

 

NaNoc

Už jen šest měsíců / zbývá do Vánoc,

to pak od půl čtvrté bude / hrát kapela Nanoc

Nevím, proč teď hrají / není vidět hvězd,

slunce ještě nezašlo a / pálí o sto šest.

 

Oni hrají krásně v dešti, nečase,

vyznají se v country, nebo v bluegrasse.

 

R:Hrají pro potěchu svých synů a dcer,

zahrají teď Nanoc hezky v podvečer.

 

Mošny

Festival je zbožný / žádný chlast, kravál,

teď vystoupí Mošny a snad / zbožný bude dál.

Přijely sem s chutí / pět sem na svou čest,

nevím, jak tu budou pět, když / je jich vlastně šest?

 

Jejich akordeon  / v rukách Kačera

tak, jak jasný neon / svítí do šera.

 

R: Až mi bude smutno, řenu: Pomož mi!

A pro hezkou píseň sáhni do mošny.

 

Pavel Helan

Nadání a elán, / kytara a bas,

to všechno je Pavel Helan, / uslyš jeho hlas.

Dívkám rozrušená / srdce tlukou víc,

nezdrží se u nás dlouho, / míří do Kounic.

 

Zvolna do médií / zdá se, proniká,

konečně snad máme pěvce / -komika.

 

R: A tak prosím: Pane, veď jej, víš kam, to já vím,

ať neztrácí naděj, ať je dítětem tvým.

 

Pocta Náměšťfestu a jeho pořadatelům

1.Setkalo se jednou / pár náměšťských hlav:

Máme tady most a zámek, / máme tady splav,

máme v městě vojsko, / se vší parádou,

a co ještě uděláme / s farní zahradou?

Někdo tam chtěl pole, / lišky polární,

jiný zase ele / -ktrárnu solární.

Jarda zatrh tipec, / málem pěstí dal,

to je místo stvořené pro / farní festival.

 

Ref.

Náměšť, to je město, město ze všech měst,

jeho slávu přesto hlásá Náměšťfest.

Zazpívej si s námi, to je paráda

tak vypadá, páni, dámy, rajská zahrada.

 

2. Přišlo brzké léto, / zvadly podběly,

přijeli sem pěvci, sbory, / aby zapěli.

Od té doby všichni / chtějí jedině

klobásy a guláš pěkně / z farní kuchyně.

Farníci se semkli / v homogenní tvar,

závidí jim ze všech okolních / farností i far.

Ten to, ten zas tohle, / svornost pěstí dál,

spojí síly dohromady / pro svůj festival.

 

Ref.

Náměšť, to je město, ...

 

3. Náměšťfest nám rozkvet / do překrásných let,

má za sebou krásné roky, / tuším dvakrát pět.

Po pár sborech farních / lidé hledí i

na kapely, které znají / z velkých médií.

Hradišťan a Kvintet, / program získá glanc,

když Oboroh, či Láďa Křížek / vydá se nám všanc.

Setkáme se ovšem / se smůlou naprostou,

když Javory zalejeme, / krásně porostou.

 

Ref.

Náměšť, to je město, ...

 

4. Až se bude psát rok / dva tisíce sto šest,

bude se vše nejspíš chystat / na stý Náměšťfest

malý Jarda Hrubý / káru tlačí dál:

„Dělám s čím můj prapraděda / kdysi začínal…“

 

Ref.

Náměšť, to je město, .....