Chvály Jihlava a Vladimír František Hubálovský

Kdo jsme?

Jsme kapela, která není kapela. Jsme zkrátka hudební uskupení, které vzešlo ze společenství mládeže, které se schází v klášteře minoritů v Jihlavě.

Na podzim roku 2014 jsme začali objevovat v našich srdcích touhu více sloužit našemu Králi - Bohu, šířit Jeho království a sloužit Jemu a lidem vedením chval. Toužíme skrze to lidem přinášet svobodu, radost a Boží přítomnost a zjevovat Otcovo srdce.

Naší vizí je prožívat společně jednou za měsíc večer v Boží přítomnosti. Chceme vést lidi do modlitby chval, která překračuje hranice naší všednosti a vede nás přímo před Boží tvář. Chvály jsou vyjádřením lásky, která překračuje jakékoliv hranice.

Hudba je pro nás prostředkem k oslavě Boha. Naše vystoupení pro nás nejsou koncertem, ale modlitbou. Toužíme, aby se každý setkal s Boží nezastavitelnou láskou.

I my chceme být nezastavitelní v lásce jako je nezastavitelný v lásce k nám náš Bůh. A právě Jeho nezastavitelnost společně oslavujeme na večerech chval.

Členové:
Vladimír F. Hubálovský - kytara, zpěv
Dorothea Racková - dirigování, zpěv
Jana Krejcarová - klávesy, zpěv
Marie Syptáková - flétna, zpěv
Martina Dvořáková - kytara, zpěv
Kateřina Bartošíková - djembe, zpěv
Jiří Herout - housle

David Jarolímek - kontrabas

Anna Navrkalová - zpěv