Babylonští trubači

Soubor Babylonští trubači je volné uskupení zájemců o myslivecké troubení a rozvíjení tradic myslivosti v regionu Vysočiny i Jižní Moravy.

Vznikal z podnětu J. Holase, M. Nováčka, a dalších trubačů z náměšťska v letech 2011-12, z potřeby scházet se a společně se zdokonalovat mezi zimními a letními kurzy trubačů, přispívat ke kulturní úrovni okolních mysliveckých akcí. Název odkazuje na místo vzniku souboru - historickou rozhlednu Babylon mezi Kramolínem a Mohelnem, která je cílem každoročních charitativních tříkrálových vycházek s vytrubováním.

Zejména po prvním veřejném vystoupení v dubnu 2012 na zámeckých schodech v Náměšti n/Osl., které se již také stalo tradicí, se soubor rozšířil o trubače ze širokého okolí a občasná společná potroubení se postupně změnila v nácviky vícehlasých signálů, hlaholů a dalších loveckých skladeb.

Troubíme na tradiční lovecké nástroje borlice a lesnice na společných lovech, svodech a zkouškách loveckých psů, mysliveckých dnech pro děti, přehlídkách trofejí, mysliveckých bálech a výletech, výročních schůzích a jiných mysliveckých ale i nemysliveckých akcích jako je např. adventní rozsvěcování vánočního stromu atp.

Od začátku roku 2015 společně zkoušíme pravidelně jednou za dva týdny v pátek večer v Osové Bitýšce, abychom usnadnili účast i vzdálenějším zájemcům o souborovou souhru.

Členové souboru se kromě společných souborových nácviků vzdělávají individuálně - navštěvují soukromé lekce, využívají zimních i letních kurzů trubačů v Opavě a v Chlumu u Třeboně, kde mohou posléze také ověřit svoji pokročilost kategorizačními zkouškami.

Získání kategorizační zkoušky kteréhokoli stupně opravňuje každého babylonského trubače k nácvikům v užším týmu, který se zaměřuje na pokročilejší lovecké skladby, jako jsou např. hubertské mše.

 

V r. 2014 doprovodil užší tým společně s pěveckým sborem Luscinia hubertskou mši v Radešínké Svratce, v r. 2015 kromě mše také koncert Luscinii v divadle ve Žďáru n/S. V r. 2016 se užší tým Babylonských trubačů chystá k účasti na Česko-Slovenské soutěži mysliveckých trubačů v Pelhřimově.

Soubor je otevřený pro všechny trubače, kteří mají stejný zájem a chtějí sdílet jeho cíle a pravidla, a tak pomáhá naplňovat vizi Klubu trubačů ČMMJ - "alespoň jeden trubač v každém mysliveckém spolku".