Náměšťfest 2019

PROGRAM FESTIVALU
 
pátek 21. června - farní zahrada 
19:00  "ŽAMBOŠI" Vsetínská folková kapela
-----------------------------------------------------
sobota 22. června - farní zahrada 
14:00 - 21:00 zahradní den - 14:00 - mše svatá doprovázená Soumrakem,
                                              15:30 - Heaven - hymny ze světových setkání mládeže
                                              17:00 - Chvály Kutná Hora 
                                              18:30 - aKamarádi - folková skupina z Blanska
                                              19:30 - Pranic - Pražsko-Turnovská folková skupina

V průběhu odpoledne proběhly dva půlhodinové diskusní pořady - "Křeslo pro hosta":
Hayato Okamura - Buďme všichni bratry a sestrami !
Pavel Konzbul - Jak může pomoci pomocný biskup ?
V prostoru zahrady bylo po celé odpoledne příležitost k setkání, tvoření dětí, občerstvení, zábavě a odpočinku, ...